Asfaltiranje Partizanske ulice – Novi Sad

Asfaltiranje Partizanske ulice u Novom Sadu