Asphalting Partizanska street – Novi Sad

Asfaltiranje Partizanske ulice u Novom Sadu