Delatnosti

Proizvodnja i transport rasutog građevinskog materijala

Posedujemo majdan peska u Zrenjaninu i Crnoj Bari, sa rezervama kvalitetnog majdanskog i refulisanog peska od preko 3.000.000 m3 kao i deponiju šljunka na Tisi kod Žabaljskog mosta sa sopstvenim pretovarnim uređajem i separacijom.

Proizvodnja i transport rasutog građevinskih materijala

Opremljeni smo savremenim vozilima za prevoz peska, šljunka i ostalog građevinskog materijala i isporučujemo poručeni materijal na željenu adresu i to za količine do 1000t/dan.
Posedujemo svu pripadajuću dokumentaciju za ekspolataciju peska i izveštaje o ispitivanju.

Pogledajte deo opreme koju posedujemo: Oprema.