Delatnosti

Izgradnja, rekonstrukcija i rehabilitacija saobraćajnica

Izrada saobraćajnica od betona, sa završnom obradom helikoptiranjem (ferobeton) ili četkanjem, kao i svih asfaltnih saobraćajnica, platoa i puteva.

Izgradnja, rekonstrukcija i rehabilitacija saobraćajnica

Iza nas su uspešno realizovani projekti na izgradnji, rekonstrukciji i rehabilitaciji saobraćajnica na državnim i lokalnim putevima, gradskim i internim saobraćajnicama, parkinzima i platoima sa kolovoznim zastorom od asfalta, betona, prirodnog kamena i prefabrikovanih betonskih elemenata.

Posedujemo veliku licencu za izvođenje radova na državnim putevima.

Mehanizacija i stručno i obučen kadar za ovu vrstu poslova su garancija kvaliteta sa svaki posao koji je pred nama.

Reference
  • Izgradnja državnog puta Dobrica-Tomaševac
  • Rehibilatacija saobraćajnica u Opštini Novi Bečej
  • Održavanje saobraćajnica u Opštini Čoka
  • Održavanje saobraćajnica u Opštini Žitište
  • Rehabilitacija i proširenje državnog puta IB-15
  • Rekonstrukcija saobraćajnice u ulii Kralja Petra u Novom Kneževcu
  • Izgradnja biciklističke staze Segedin-Novi Kneževac
  • Izgradnja biciklističke staze Kanjiža-Horgoš
  • Rekonstrukcija saobraćajnica NIS Kikinda
  • izgradnja asfaltnog platoa Transport Berar

Projekti