Delatnosti

Proizvodnja betona i asfalta

Jedna od glavnih delatnosti Ekogradnje je proizvodnja betona i proizvodnja asfalta za sve primene u građevinarstvu.

Proizvodnja asfalta Proizvodnja betona i asfalta

Proizvodnja betona

Ekogradnja je kompanija koja već godinama isporučuje i ugrađuje beton na gradilištima u Zrenjaninu i okolini i uspešno pokriva veliki deo tržišta u srednjem i severnom Banatu.

Za proizvodnju koristimo 4 betonske baze, od kojih 2 postavljene u Zrenjaninu sa kapacitetom od 200m3/h a ,jedna u Kikindi 100m3/h I jedna u Melencima kapaciteta 40m3/h. Za transport betona se koriste sopstvena transportna sredstva, automikseri, kapaciteta od 8 do 15m3, a za ugradnju 4 autopumpe od 28 do 46m, kao i dve mikser pumpe.

Naše betonske baze su mobilne betonske baze Liebherr Mobilmix kapaciteta 100 m3/h koja se može instalirati za par dana ako su u pitanju neki veći projekti.

Sve betonske baze su opremljene sistemom za zimsko betoniranje, gde se zagreva agregat i voda, tako da se u zimskom periodu može raditi.

Proizvodnja asfalta

Postrojenje za proizvodnju asfaltnih mešavina sa odgovarajućim frakcijama mineralnog kamenog materijala u asflatnoj bazi AMMANN GLOBAL 160 sa praktičnim učinkom proizvodnje od 160 t/h.

Asfaltna baza je opremljena modernom opremom i u svom sastava ima:

  • kompjutersko-procesorsko upravljanje sistemom preddoziranja materijala na preddozatorima,
  • automatsko doziranje toplih materijala,
  • vaganje i mešanje sa procesorskim upravljanjem i nadzornim kompjuterom zajedno sa programom za vođenje statistike potrošnje materijala i proizvodnje asfalta i automatsko-elektronsku regulaciju podataka u sušari.

U asfaltne baze su ugrađeni ekološki filteri poslednje generacije.

Kvalitet ulaznih sirovina za proizvodnju, gotovog i ugrađenog asfalta vrši ovlašćena laboratorija za asfalt.