Delatnosti

Proizvodnja prefabrikovanih elemenata

Prefabrikovane ab elmente proizvodimo od betona i armature.

Proizvodnja prefabrikovanih elemenata

Proizvodnja prefabrikovanih elemenata / betonske hale

Da bismo imali potpunu kontrolu i stalnu kvalitetu betona, u fabričkom krugu izgradili smo modernu fabriku betona, namenjenu isključivo za proizvodnju prefabrikovanih konstrukcija. Proizvedeni beton se transportnim sredstvima doprema do prostora sa čeličnim kalupima u koje su već postavljeni armaturni sklopovi, nad kojima je prije toga izvršena kontrola. Ugradnja betona u kalupe (oplatu) vrši se pomoću oplatnih pneumatskih vibratora. Na kraju ugradnje betona u oplatu radi se finalna obrada gornje površine betona

Dvadeset četiri sata nakon ugradnje betona u oplatu i po postizanju odgovarajuće čvrstoće betona, vrši se odkalupljivanje, vađenje, skladištenje i njega AB elementa na deponiji. Nakon proteka odgovarajućeg vremenskog perioda neophodnog da beton dobije tražena svojstva, vrši se transport elemenata do gradilišta te njihova montaža. Tokom celokupnog proizvodnog procesa na reprezentativnim uzorcima betona vrši se laboratorijsko ispitivanje svojstava.

Proizvodnja prefabrikovanih elemenata

U industriji građevinarstva, prefabrikovani betonski elementi predstavljaju ključan faktor za brzinu, ekonomičnost i kvalitet izgradnje.
Naša kompanija, EkoGradnja, specijalizovana je za proizvodnju prefabrikovanih elemenata visokog kvaliteta koji se koriste u različitim vrstama građevinskih projekata, uključujući betonske hale i montažne hale.

Šta su prefabrikovani betonski elementi?

Prefabrikovani betonski elementi su gotovi betonski delovi proizvedeni u kontrolisanim uslovima u fabrici, a zatim transportovani na gradilište gde se sastavljaju. Ovaj proces omogućava bržu i efikasniju gradnju, smanjuje troškove rada i minimizira vreme izgradnje.

Prefabrikovani betonski elementi spremni za transport i montažu.
Prefabrikovani betonski elementi spremni za transport i montažu.

Prednosti naših prefabrikovanih elemenata

Brzina izgradnje

Montaža prefabrikovanih elemenata na gradilištu je znatno brža u poređenju sa tradicionalnim metodama.

Visok kvalitet

Kontrolisani uslovi proizvodnje garantuju dosledan kvalitet i čvrstoću.

Ekonomičnost

Manje otpada, niži troškovi rada i kraće vreme izgradnje.

Fleksibilnost

Mogućnost prilagođavanja specifičnim zahtevima svakog projekta.

Betonske hale

Naše betonske hale su idealno rešenje za skladišta, industrijske pogone i druge komercijalne objekte. Korišćenjem prefabrikovanih betonskih elemenata, garantujemo brzinu izgradnje i dugovečnost objekata.

Naši stručnjaci će vas voditi kroz ceo proces, od projektovanja do završetka gradnje.

Moderna betonska hala izgrađena korišćenjem prefabrikovanih elemenata
Moderna betonska hala izgrađena korišćenjem prefabrikovanih elemenata

Montažne hale

EkoGradnja nudi montažne hale koje se odlikuju brzinom i efikasnošću izgradnje. Montažne hale su prilagodljive različitim potrebama i idealne su za skladištenje, proizvodne pogone i poljoprivredne objekte. Naši prefabrikovani betonski elementi omogućavaju izgradnju stabilnih i trajnih hala.

Montažna hala sa prefabrikovanim betonskim elementima u procesu izgradnje
Montažna hala sa prefabrikovanim betonskim elementima u procesu izgradnje

Cena betonske hale po m2

Kada je reč o ceni betonske hale po kvadratnom metru, važno je uzeti u obzir sve faktore koji utiču na ukupne troškove. Naš tim će vam pomoći da dobijete tačne procene i transparentne informacije o troškovima, kako biste mogli doneti informisane odluke.

Prefabrikovani betonski elementi - Cena

Cena prefabrikovanih betonskih elemenata varira u zavisnosti od specifičnih potreba vašeg projekta. Naša kompanija nudi fleksibilne i prilagodljive opcije koje osiguravaju da dobijete najbolju vrednost za vaš novac.

Betonske konstrukcije za hale

Betonske konstrukcije za hale pružaju izuzetnu stabilnost i dugovečnost. Naši stručnjaci će raditi s vama kako bi osigurali da vaš projekat ispunjava sve standarde kvaliteta i sigurnosti, pružajući vam mir i sigurnost tokom celog procesa izgradnje.

Betonske konstrukcije za hale
Betonske konstrukcije za hale

EkoGradnja je vaš pouzdan partner za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata i izgradnju betonskih i montažnih hala.
Sa našim iskustvom, kvalitetom i posvećenošću, garantujemo uspeh vaših građevinskih projekata.
Kontaktirajte nas danas za više informacija i prilagođenu ponudu.

Česta pitanja i odgovori - FAQ

Šta su prefabrikovani betonski elementi?

Prefabrikovani betonski elementi su gotovi betonski delovi proizvedeni u kontrolisanim uslovima u fabrici, a zatim transportovani na gradilište gde se sastavljaju. Ovaj proces omogućava bržu i efikasniju gradnju, smanjuje troškove rada i minimizira vreme izgradnje.

Prednosti uključuju bržu izgradnju, visok kvalitet, ekonomičnost, manji otpad, niže troškove rada i fleksibilnost u prilagođavanju specifičnim zahtevima svakog projekta.

Betonske hale su industrijski objekti izgrađeni korišćenjem prefabrikovanih betonskih elemenata. Idealne su za skladišta, proizvodne pogone i druge komercijalne objekte, pružajući stabilnost i dugovečnost.

Cena montažnih hala zavisi od nekoliko faktora, uključujući veličinu hale, složenost dizajna i specifične zahteve projekta. Naš tim može pružiti detaljne informacije i prilagođene ponude.

Cena montažnih betonskih hala zavisi od potrebnih materijala, kompleksnosti izgradnje i individualnih zahteva projekta. Kontaktirajte nas za tačnu procenu troškova.

Faktori uključuju veličinu hale, tip i kvalitet betona, potrebne armature i dodatne specifičnosti dizajna. Naš tim će vam pružiti transparentne informacije o troškovima.

Cena zavisi od specifičnih potreba vašeg projekta. Naša kompanija nudi fleksibilne i prilagodljive opcije kako bi osigurala najbolju vrednost za vaš novac.

Betonske konstrukcije pružaju izuzetnu stabilnost, dugovečnost i otpornost na različite vremenske uslove. Idealne su za industrijske i komercijalne objekte.

Proces uključuje odabir visokokvalitetnog betona i armature, proizvodnju u kontrolisanim uslovima, transport do gradilišta i montažu. Naši stručnjaci nadgledaju svaki korak kako bi osigurali kvalitet i sigurnost.

Da, EkoGradnja se bavi i proizvodnjom betonske galanterije. Osim betonskih ploča, bavimo se proizvodnjom ivičnjaka, rigola, kanaleta, kao i betoskih cevi i šahtova. Više o tome možete saznati i na našem sajtu behatonkocke.rs