Asfaltna baza Zrenjanin – Proizvodnja asfalta, prodaja i asfaltiranje

Asfaltna baza Zrenjanin - Proizvodnja asfalta, prodaja i asfaltiranje

Asfaltna baza Zrenjanin

Asfaltna baza AMMANN GLOBAL 160 sa praktičnim učinkom proizvodnje od 160 t/h je opremljena modernom opremom i u svom sastava ima kompjutersko-procesorsko upravljanje sistemom preddoziranja materijala na preddozatorima i automatsko doziranje toplih materijala.

Vaganje i mešanje sa procesorskim upravljanjem i nadzornim kompjuterom vrši se programom za vođenje statistike potrošnje materijala i proizvodnje asfalta i automatsko-elektronsku regulaciju podataka u sušari.

Asfaltna baza Zrenjanin – ekološko rešenje vrhunskih performansi

Asfaltna baza Zrenjanin poseduje ugrađene ekološke filtere poslednje generacije, koji doprinose zaštiti životne sredine.

Kvalitet ulaznih sirovina za proizvodnju, gotovog i ugrađenog asfalta vrši ovlašćena laboratorija za asfalt.

Asfaltiranje u Zrenjaninu i okolini

Zahvaljujući savremenoj asfaltnoj bazi u Zrenjaninu, jedna od naših glavnih delatnosti je asfaltiranje svih asfaltnih saobraćajnica, platoa i puteva u Zrenjaninu i okolini.

Ekogradnja poseduje veliku licencu za izvođenje radova na državnim putevima, a mehanizacija i stručno obučen kadar su garancija kvaliteta za ovu vrstu poslova i izazove koji su pred nama.