Proizvodnja asfalta

Postrojenje za proizvodnju asfaltnih mešavina sa odgovarajućim frakcijama mineralnog kamenog materijala u asflatnoj bazi AMMANN GLOBAL 160 sa praktičnim učinkom proizvodnje od 160 t/h.

Proizvodnja asfalta

Asfaltna baza je opremljena modernom opremom i u svom sastava ima:

  • kompjutersko-procesorsko upravljanje sistemom preddoziranja materijala na preddozatorima,
  • automatsko doziranje toplih materijala,
  • vaganje i mešanje sa procesorskim upravljanjem i nadzornim kompjuterom zajedno sa programom za vođenje statistike potrošnje materijala i proizvodnje asfalta i automatsko-elektronsku regulaciju podataka u sušari.

U asfaltne baze su ugrađeni ekološki filteri poslednje generacije.

Kvalitet ulaznih sirovina za proizvodnju, gotovog i ugrađenog asfalta vrši ovlašćena laboratorija za asfalt.