SMS Zrenjanin – Izrada tucaničkog platoa

SMS Zrenjanin - Izrada tucaničkog platoa