Mašinski iskop zemljanog materijala – Linglong Zrenjanin

Mašinski iskop zemljanog materijala sa odvozom na deponiju, dnevna količina 8.000,00m3

Mašinski iskop zemljanog materijala - Linglong Zrenjanin