Izrada pristupnog puta, platoa i temelja za Nis – Kikinda

Izrada pristupnog puta, platoa i temelja za Nis - Kikinda 5