Izgradnja saobraćajnica i parkinga – Haitian Machinery Ruma

  • Mašinski iskop materijala za privremene i trajne saobraćajnice, parkinge – 55.000m2
  • Mašinsko nasipanje i planiranje slojeva peska i tucanika
  • Ugradnja putarskih ivičnjaka i rigola za odvodnjavanje cca 12.500m
  • Asfaltiranje kolovoza i parkinga – 40.000m2
  • Izrada betonskih trotoara 5.500m2