Continental – Novi Sad

  • Mašinski iskop materijala za objekte, saobraćajnice i parkinge
  • Nasipanje peska i tucanika u slojevima
  • Ugradnja putarskih ivičnjaka i rigola cca 5.000m
  • Popločavanje kolovoza i parking – 16.000m2