Asfaltiranje trotoara i biciklističkih staza Keramika – Zrenjanin