Asfaltiranje Berar – Zrenjanin

Asfaltiranje platoa transportnog preduzeća Berar.

Asfaltiranje Berar 1