Pesak, šljunak, frakcija sa isporukom na adresu u Zrenjaninu i okolini

Pretovarni uređaj peska

Posedujemo majdan peska u Zrenjaninu i Crnoj Bari, sa rezervama kvalitetnog majdanskog i refulisanog peska od preko 3.000.000 m3 kao i deponiju šljunka na Tisi kod Žabaljskog mosta sa sopstvenim pretovarnim uređajem i separacijom.

Pored pretovarnog uređaja i napredne separacije, posedujemo drobilicu, kolsku vagu i laboratoriju, uz pomoću kojih sa sigurnošću isporučujemo poručeni pesak, šljunak, frakciju, tucanik i ostali građevinski materijal najboljeg kvaliteta na vašu adresu u Zrenjaninu i okolini.

Pesak sa pripadajućom dokumentacijom i kontrolom kvaliteta

Posedujemo svu pripadajuću dokumentaciju za ekspolataciju peska i izveštaje o ispitivanju.

Pesak, šljunak, frakcija, tucanik – isporuka na adresu u Zrenjaninu i okolini

Opremljeni smo savremenim vozilima kojima prevozimo pesak, šljunak, frakciju, tucanik i ostali građevinski materijal i isporučujemo poručeni materijal na željenu adresu i to za količine do 1000t/dan.

Prevoz građevinskog materijala vrše profesionalni i iskusni vozači koji će se pobrinuti da poručeni građevinski materijal bude isporučen na željenu adresu u dogovorenom roku.

Dodatne građevinske usluge savremenim građevinskim mašinama

Pored prodaje i isporuke peska, šljunka, frakcije, tucanika i drugog građevinskog materijala na željenu adresu u Zrenjaninu i okolini, pružamo dodate građevinske usluge koje podrazumevaju iskopavanja, nivelaciju i ravnanje terena, dovoz i odvoz šuta, zemlje i druge građevinske usluge koje su vam potrebne.

Građevinske radove izvode iskusni i obučeni radnici koji pored svakodnevnog vršenja poslova isporuke peska, šljunka, frakcije, tucanika i drugog građevinskog materijala, upravljaju savremenim građevinskim mašinama na mnogim lokacijama u Zrenjaninu i okolini.

Prodaja i prevoz peska, šljunka, frakcije po najpovoljnijim cenama u Zrenjaninu i okolini

Prodajemo i prevozimo pesak, šljunak, frakciju, tucanik i drugi građevinski materijal koji se koristi kako za osnovne, tako i za nestandardne građevinske radove. U ponudi imamo sledeće vrste građevinskog materijala:

 • Prirodni šljunak
 • Sejani šljunak
 • Frakciju I (0-4 mm)
 • Frakciju II (4-8 mm)
 • Frakciju III (8-16 mm)
 • Frakciju IV (16-32 mm)
 • Iberlauf (preko 32 mm)
 • Drobljenu frakciju I (0-4 mm)
 • Drobljenu frakciju II (4-8 mm)
 • Drobljenu frakciju III (8-16 mm)
 • Drobljenu frakciju III prime (8-11 mm)
 • Drobljenu frakciju IV prime (11-22 mm)
 • Drobljenu frakciju (0-31 mm)
 • Tucanik sa lagerom od 5.000t u svakom trenutku

Cena dostave peska, šljunka, frakcije, tucanika i drugog građevinskog materijala zavisi od količine i lokacije (da li je u Zrenjaninu, okolini ili van okvira opštine Zrenjanin).