Stražilovo – Excavation of raw materials for block production

Stražilovo - Iskop sirovine za proizvodnju bloka