Keramika Jovanović, excavation for the foundation of the building – Zrenjanin

Keramika Jovanović iskop za temelj zgrade