Infrastructural equipment of the industrial zone – Novi Bečej

Infrastrukturalno opremanje industrijske zone - Novi Bečej